Гаранция

Гаранционните условия на всеки от продуктите, предлагани от онлайн магазин Chasovnicite.bg, са упоменати на всеки продукт по-отделно. Клиентът получава заедно със стоката и гаранционна карта, с която може да упражни правото си на гаранция до изтичането и.

Отстраняването на повреди по гаранционни продукти се извършва в оторизирани от производителя сервизи. При невъзможност да бъде отстранен дефект на даден продукт, същия се заменя с нов. Ако продукта не е в производство се заменя с аналогичен с не по-слаби параметри от дефектиралия.

Гаранция може да бъде отказана в следните случаи: Неправилна експлотация, поливане с течности, удар или изпускане, преправяне или използване на устройството не по-предназначение, опит за ремонтиране в нелицензиран сервиз от производителя.

 

Гаранционни условия

  1. Срокът на гаранцията тече от датата на закупуване на стоката от клиента.
  2. Гаранционното обслужване се извършва само в оторизиран от вносителя сервиз.

 

Гаранцията не се отнася в случай на:

  • повреда на стъкло, каишка (верижка), патенти, промяна цвета на покритието на корпуса, каишката (верижката);
  • липса или счупване на елементи от орнаментите (украсата) на часовника;
  • наличие на следи от опити за отваряне на часовника;
  • наличие на следи от механични удари (побитости, дълбоки наранявания);
  • неспазване степента на водоустойчивост на часовника, означена на корпуса и гаранционната карта, в следствие на което в часовника е попаднала вода;