Общи условия за ползване на услугите на Chasovnicite.bg

Настоящите УСЛОВИЯ уреждат взаимоотношенията между chasovnicite.bg от една страна и Потребителите на електронни (Интернет) страници и услуги, намиращи се на домейн chasovnicite.bg и поддомейните му (наричани за краткост Страница), както и отношенията със същите, когато използват информационните и търговски услуги предлагани от chasovnicite.bg (наричани за краткост Услуги).

Тези условия обвързват всички потребители. С натискането на всеки един обект, линк или бутон разположени на страниците на chasovnicite.bg (с изключение на линка към настоящите Общи условия) Потребителят се съгласява, изцяло приема и се задължава да спазва настоящите Общи условия.

 

1. Условия за използване на страницата на chasovnicite.bg

Потребителят разбира и приема обстоятелството, че информационните услуги и Страницата се предоставят "във вида, в който са" и това, че chasovnicite.bg не поема никаква отговорност за навременността, изтриването и невъзможността да бъде доставена информация относно завършени поръчки на Потребителя, негови или на други Потребители мнения и оценки за продукти, информация за неналични продукти, както и за нанесени щети, пропуснати ползи и други вреди, настъпили след, в резултат на или поради използване (или пък невъзможност за използване поради технически проблеми, профилактика, решения на администратора и др.) на Страницата. В случай, че в следствие на използването на тази страницата или материали от нея доведе до възникването на вреди, за които е необходим ремонт или поправка на оборудване или информация, Потребителят поема цялата отговорност и всички разходи, свързани с отстраняването на нанесените вреди.

За да използва Страницата, Потребителят трябва да получи достъп до World Wide Web пряко или чрез други устройства, които имат достъп до Web базирано съдържание. Освен това Потребителят трябва да си осигури цялото необходимо за достъп до World Wide Web оборудване, включително компютър, модем или другo средствo за достъп до Интернет мрежата. Chasovnicite.bg само предоставя информацията на Страницата и не отговаря за каквито и да са смущения или технически проблеми, осуетяващи ползването на Страницата, вследствие експлоатирането на компютърното оборудване от потребителя.

 

2. Задължения на потребителя при регистриране

Предвид ползването на Страницата на chasovnicite.bg, Потребителят се съгласява:

a) да предостави вярна, точна, актуална и пълна информация за себе си при попълване на регистрационната форма (наричана оттук нататък с общото наименование Лични данни);

б) да внася при нужда промени в тези Лични данни с оглед на тяхната вярност, точност, актуалност и изчерпателност.

В случай, че Потребителят п